Patimă și desfătare
Constanța Vintilă-Ghițulescu, LuxFaSS Principal Investigator, recently published a monograph entitled Patimă şi desfătare. Despre lucrurile mărute ale vieţii cotidiene, Humanitas, Bucureşti, 2015 [Passion and Pleasure. Everyday life in the Romanian Society].
For more information see http://www.humanitas.ro/files/media/patima-si-desfatare.pdf
zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben
Mária Pakucs-Willcocks, LuxFaSS post-doctoral researcher, recently published a collection of documents entitled „zu urkundt in das Stadbuch lassen einschreiben”. Die ältesten Protokolle von Hermannstadt und der Sächsischen Nationsuniversität (1522-1565), Hermannstadt, Schiller, 2016.
For more information see http://www.buechercafe.ro/artikel.html?nummer=54967
Deznădăjduita muiere
Nicoleta Roman, LuxFaSS scientific assistant, recently published a monograph entitled „Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine”. Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea, Humanitas, București, 2016 [Women, honour and sin in 19th century Wallachia]
For more information see http://www.humanitas.ro/files/media/deznadajduita-muiere.pdf
.